e- arşiv uygulamasına geçiş ve sürekli bilgi verme

25 Aralık 2015     Sirkü 1096   Gelir idaresi başkanlığınca yayımlanan  464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında; Aracı Hizmet Sağlayıcılarına, Bankalara, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına, Kargo ve Lojistik İşletmelerine sürekli bilgi verme ve internetten satış yapan bazı mükelleflere e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Söz konusu tebliğ aşağıda ana…