Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

25 Aralık 2015     Sirkü 1094   Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 466 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Söz konusu genel tebliğ ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. 1- 2014 yılı satışları veya gayri safi…