Limited şirket pay senetlerinin satışı

25 Kasım 2015    Sirkü 1087 Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler sonrası limited şirketlerin pay senedi çıkarabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle pay senedi çıkaran limited şirketlerin ortaklarının sahip oldukları pay senetlerinin satışından elde edecekleri kazancın Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) nolu bendinde belirtilen hisse senetleriyle aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği…