Turist rehberlerinin vergilendirilmesi

20 Kasım 2015     Sirkü 1086 Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca 289 seri nolu Gelir Vergisi genel tebliği yayımlandı söz konusu tebliğ ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. Rehberlerin gelir vergisi karşısındaki durumu Turist rehberlerinin hak ve yükümlülükleri, 6326 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere…