Sat – Geri Kirala

2 Kasım 2015     Sirkü 1082 İşletmelere yeni bir finansman imkanı ve bunun yanısıra vergisel avantajlar da sağlayan bu yöntem 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha geniş uygulama alanı bulmuş durumdadır. 6361 sayılı Kanunun…