Ödünç olarak verilecek hammaddelerin tesliminde düzenlenecek belge.

30 Ekim 2015     Sirkü 1081 Zaman zaman firmalarca müşterilerinden gelen talep üzerine ödünç mal tesliminde bulunulabilmektedir. Uygulamada ödünç mal teslimi ve nitelik ve nicelikleri birebir aynı olan malların geri alımı aşamalarının fatura düzenlemeksizin sevk irsaliyesi ile belgelendirilmesinin mümkün olup olmayacağı hususunda bazı tereddütler mevcuttur. Konuyla ilgili olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından…