Stajyer öğrencilere yapılan ödemeler

26 Ekim 2015     Sirkü 1080   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. maddesine göre; “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet…