İndirilemeyecek KDV

15 Ekim 2015     Sirkü 1078 KDV esas itibarıyla vergi indirimi mekanizmasına dayanan bir vergilendirme şekli olmakla beraber, uygulamada, vergi indirimine imkân tanınmayan bazı haller Kanunun 30 uncu maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda açıklanan vergiler, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilmez. a) Vergi indiriminden yararlanabilmek için bu indirimle ilgili vergiye tabi bir…