ÖTV de Tecil-Terkin

19 Eylül 2015     Sirkü 1073 İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, ödenmesi gereken ÖTV den Bakanlar Kurulu tarafından…