E – Arşiv uygulaması

20 Ağustos 2015     Sirkü 1067 Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 433 ser, nolu VUK Genel tebliğinde düzenlenmiştir. Ayrıca söz konusu tebliğ gereği İnternet üzerinden mal ve…