Avanslar ve Örtülü sermaye, örtülü kazanç dağıtımı ilişkisi

10 Ağustos 2015     Sirkü 1065 Avans kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olup öndelik, bir iş sonucu alınacak bedelden, sondan önce istenen pay anlamına gelmektedir. Başka bir anlatımla ileride doğacak bir alacak veya borca karşılık önceden yapılan ödemeleri ifade etmektedir. İleride bu borç ilişkisi doğduğunda avans veren taraf ödeme ediminin bir kısmını önceden yerine getirmiş olacaktır….