E fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar

5 Ağustos 2015     Sirkü 1064 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. 421, 447, 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması bazı mükellef grupları için zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamayla ilgili olarak yayımlanan ilgili genel tebliğlerde ve teknik kılavuzlarda detaylı açıklamalar…