Aile danışmanlık hizmeti

31 Temmuz 2015     Sirkü 1063 Günümüzde aile danışmanlığı faaliyeti yaygın hale gelmiştir. Bu faaliyet ile iştigal eden gerçek kişilerin vergisel ödevleri ve vergilendirilme usulleri de merak konusudur. Konu ile ilgili olarak Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 08.05.2015 tarih ve 17192610-120 [ÖZG-2014-68]-101 sayılı özelge bu konuya ışık tutmaktadır. Söz konusu özelge aşağıda özetlenmiştir. Gelir vergisi…