2015 – 2 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

  24 Temmuz 2015     Sirkü 1062   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresince yayımlanan 37 seri nolu KV sirküsü gereği, 2015 yılı ikinci geçici vergi…