1.1.2016 tarihi itibariyle e fatura, e defter uygulamasına geçecekler

20 Temmuz 2015     Sirkü 1060 Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 454 seri nolu VUK Genel tebliği gereği a) 2014veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL yi aşan mükellefler 10 Milyon TL lik haddi 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar…