e fatura, e defter, e yoklama

20 Haziran 2015     Sirkü 1057 e Fatura zorunluluğu genişletildi Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 454 seri nolu VUK Genel tebliği ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin…