A.Ş.ler de Pay Senedi bastırılması

10 Haziran 2015     Sirkü 1054 Anonim şirketteki sermayenin bölünmesi sonucu oluşan birime “pay”  denilmektedir. Öte yandan şirket payları kıymetli evrak niteliğinde senede bağlanmış ise  pay senetleri olarak adlandırılmaktır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda hisse senedi yerine pay senedi tabiri kullanılarak, şartlı da olsa anonim şirketlerin pay senedi bastırmalarını zo­runlu tutmuştur. TTK’ da pay senedi…