KDV ve Kurumlar vergisine yeni maddeler eklendi.

15 Nisan 2015     Sirkü 1041 15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6639 sayılı kanunla KDV ve Kurumlar vergisi kanunlarına aşağıdaki maddeler eklenmiş ve 15.4.2015 tarihi itibariyle maddeler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu maddeler ile Türkiye Kızılay derneğine derneğin tüzüğüne uygun afet, ulusal ve uluslar arası göç, mülteci hizmetleri kapsamında yapılan teslim ve…