2015 – 1 geçici vergi dönemi yeniden değerleme oranı

14 Nisan 2015     Sirkü 1040 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresince yayımlanan 25 seri nolu KV sirkülsü gereği, 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak…