Geçmişe yönelik mükellefiyeti tesis edilenlerin elektronik beyanname ve Ba –Bs formları

10 Nisan 2015     Sirkü 1039 Bilindiği üzere Vergi idaresince Mükellefiyet tesisini gerektiren yükümlülük meydana gelmesine rağmen mükellefiyetin süresinde tesis edilmediği hallerde durumun tespitini müteakip geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmekte ve mükelleflere, elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken söz konusu yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmekteydi. Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı…