Beyannamelere eklenecek mali tablolar

9 Nisan 2015     Sirkü 1038   2014 YILI Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır. MALİ TABLOLAR BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN 2014 yılı aktif toplamı 13.330.500 TL yi veya net satışları 29.622.800,TL yi AŞMAYANLAR AŞANLAR Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Bilanço…