Özel Entegratör ve saklama hizmetleri

6 Nisan 2015     Sirkü 1036 Gelir idaresi başkanlığınca yayımlanan 447 seri nolu VUK Genel tebliği ile; Özel Entegratör ve saklama hizmeti veren kurumlara hizmet verdiği mükelleflere ait fatura bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili olarak sorumluluklar getirilmiştir. 397 Nolu Tebliğ e-Fatura uygulamasının ana Tebliği olması nedeniyle, uygulama ile ilgili esas unsurlar yeniden düzenlenmiş ve bu tebliğe eklenmiştir….