Gayrimenkul satış kazancı istisnası

15 Ocak 2015     Sirkü 1011 İşletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkulun satılması halinde Kurumlar vergisi ve KDV istisnası Kurumlar ve KDV Kanunda yer alan bu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bazı koşulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer…