Sayım noksan ve fazlalıkları

10 Ocak 2015 Mükellefin ödevleri arasında envanter çıkarmak da yer almaktadır. Belirli bir tarihe ilişkin borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin, sayım, kontrol ve düzeltme yaparak saptanmasına envanter denir. Vergi Usul Kanunu’nun 186 ıncı maddesi uyarınca hesap dönemi sonunda envanter yapmak zorunlu olmakla birlikte, Aylık, veya Geçici Vergi dönemi sonlarında da mükelleflerin tercihine bağlı…