Örtülü Sermaye

27 Aralık 2014 Kurumlar Vergisi Kanununun 12 inci maddesiyle örtülü sermaye müessesesi yeniden düzenlenmiş, örtülü sermaye uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili kişi ve öz sermaye tanımlarına açık bir şekilde yer verilmiştir. 1. Örtülü sermaye kavramı ve borç/öz sermaye oranı Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları…