Reeskont oranı

14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 14 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 9 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,50 dir. Vergi Usul kanunu hükümleri…