İmza Atamayanların Damga ve harçlar karşısındaki durumu

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206 ıncı maddesi kapsamındaki imza atamayanların, noterde düzenlenen ve senet niteliği taşıyan belgeler nedeniyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu karşısındaki durumu hakkında 20 seri numaralı damga vergisi sirküsü yayımlandı. Söz konusu sirkü gereği; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “İmza Atamayanların Durumu” başlıklı…