Ek vergi

15 Nisan 2023 Sirkü 1753 Ek vergiye ilişkin açıklamaların yapıldığı 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu 3 sıra nolu Tebliği 15 Nisan 2023 tarih ve 32164 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ gereği, Ek verginin mükellefleri – Sermaye şirketleri – Kooperatifler – İktisadi kamu kuruluşları – Dernek veya vakıflara ait…

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermaye – Belgelendirme (Rapor ve formlar)

13 Nisan 2023 Sirkü 1752 Kurumlar vergisi kanunun 13’üncü maddesi gereği, Kurumlar Vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu hükümden hareketle yapılan düzenlemeler 1 sıra nolu Transfer…

İndirimli Kurumlar vergisinde Yatırıma katkı tutarı  Elektirikli araç üretiminde ÖTV ye mahsup

7 Nisan 2023 Sirkü 1751 7 Nisan 2023 tarih ve 32156 sayılı resmi gazetede 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 sıra numaralı Kurumlar vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 22 sıra nolu tebliğ yayımlandı. Söz…

Deprem bölgesindeki iller Cazibe Merkezi kapsamına alındı

7 Nisan 2023 Sirkü 1750 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 7028 sayılı karar 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu karara eklenen geçici birinci madde ile; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve Adıyaman (Merkez, Besni, Çelikhan,…

KDV de tevkifat ve SMİYB kullanma tespiti uygulamalarında değişiklik

1 Nisan 2023 Sirkü 1749 1 Nisan 2023 tarih ve 32150 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT değişiklik yapan 46 sıra numaralı Genel Tebliğ ile KDV de tevkifat, ve SMİYB kullanma tespiti uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir. Söz konusu tebliğin; Birinci maddesi gereği, KDVGUT (I/C-2.1.3.1) bölümü gereği bilindiği üzere mücbir sebep halinde…

Mücbir sebep ilan edilen deprem bölgesindeki mükellefler bakımından karşıt inceleme

30 Mart 2023 Sirkü 1748 30 Mart 2023 tarih ve 32148 sayılı resmi gazetede yayımlanan 47 sıra nolu SMMYMM Genel tebliğinde Mücbir sebep ilan edilen deprem bölgesindeki mükellefler bakımından karşıt inceleme Tutanaklarına ilişkin açıklama yapılmıştır. Söz konusu tebliğ de; (1) Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler nezdinde yapılacak karşıt…

Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Mahsuben/nakden İade

27 Mart 2023 Sirkü 1747 Tevkif yoluyla kesilen vergiler ve geçici verginin mahsuben veya nakden iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan mahsup ve iade işlemlerine ilişkin açıklamalara 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle değişik 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir. 1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsubu…

Sirkü 1746 – İnşaat demiri izleme sistemi

İnşaat demiri izleme sistemi uygulama Genel Tebliği 16.3.2023 tarih ve 32134 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu genel tebliğ ile Öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi….

7440 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırması

10 Mart 2023 Sirkü 1745 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM kabul edilerek 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yayımını müteakip yürürlüğe girecek Kanunla ana başlıkları itibariyle; – Kamu alacakların yeniden yapılandırılması ve İhtilaflı alacakların tasfiyesi, – Matrah artırımı, –…