Sirkü 1881 – Mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki Yapılandırılan borçların ve taksitlerin ödeme süresi

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/8/2024tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam edeceği ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan borçlarını 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçluların mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 inci, 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onüçüncü fıkraları kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri 8515 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden belirlenerek 25 Mayıs 2024 tarih ve 32556 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu Karar gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep halinin devam etmesine karar verilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı 6/2/2023 tarihi ile sona erdiği 31/8/2024 tarihi arasına (bu tarihler dâhil) rastlayan 7256 ve/veya 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksitlerinden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (azami oniki ayda) ödenmek üzere uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının onikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler onikinci taksitle birlikte ödenecektir.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.