Sirkü 1836 – 1.1.2024 – 31.12.2024 döneminde Gelir vergisinden istisna Gündelik (Harcırah) tutarları

18 Ocak 2024 tarih ve 32433 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8104 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar yayımlandı.

Kararda yer almamakla beraber 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) uyarınca, 1/1/2024-31/12/2024 döneminde yurt içi seyahatler için personele ödenecek harcırahın gelir vergisinden istisna tutarı günlük 480,00 TL dir.

Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak yolculuklarda verilecek harcırah tutarları artırılırken yurt dışı gündelik tutarları değiştirilmemiştir.

Karar gereği;

KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarı

KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle 1.1.2024 – 31.12.2024 döneminde personele ödenecek harcırahın gelir vergisinden istisna tutarı günlük 919,00 TL olarak belirlenmiştir.

2024 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Brüt aylık tutarı 19.137,36 TL’den fazla olan çalışanlar için 2024 yılında uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜlkelerGündeliklerÜlkelerGündelikler
A.B.D. (A.B.D. Doları)182İsviçre (İsviçre Frangı)283
Almanya (Euro)164İtalya (Euro)152
Avustralya (Avustralya doları)283Japonya (Japon Yeni)31.405
Avusturya (Euro)166Kanada (Kanada Doları)244
Belçika (Euro)161Kuveyt (Kuveyt Dinarı)50
Danimarka (Danimarka kronu)1.238Lüksemburg (Euro)161
Finlandiya (Euro)148Norveç (Norveç Kronu)1.193
Fransa (Euro)160Portekiz (Euro)155
Hollanda (Euro)156Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)617
İngiltere (Sterlin)115Yunanistan (Euro)158
İrlanda (Euro)155Kosova (Euro)123
İspanya (Euro)158Diğer AB Ülkeleri (Euro)127
İsveç (İsveç Kronu)1.359Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)157

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.