Sirkü 1802 – Yeni Kurumlar vergisi oranları

Bilindiği üzere 15.7.2023 tarih ve 32249 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 1.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren 7456 sayılı kanunun 21 inci maddesiyle kurumlar vergisi Kanunun Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32 inci maddesinde değişikler yapılarak Kurumlar ve geçici vergi oranları artırılmıştı.

Yapılan bu değişiklik ile 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;

Kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere %25 oranında

– Bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden %30 oranında,

– Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için 2 puan indirimli olarak %23 oranında,

– ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına  5 puan indirimli olarak %20 oranında,

– Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak % 24 oranında (Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yukarıdaki fıkra hükmüne göre  indirimden faydalananlara bu fıkra kapsamında ayrıca indirim uygulanmaz.)

Kurumlar vergisi uygulanacak.

Yukarıdaki oranlar 17 Kasım 2023 gün sonuna kadar verilmesi gereken 3. Dönem geçici vergi beyannamelerinde de uygulanacaktır.  

Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.