Sirkü 1800 – VUK Tebliğlerinde yapılan değişiklikler

7 Ekim 2023 tarih ve 32332 sayılı resmi gazetede yayımlanan 549, 550, 551 ve 553 sıra nolu VUK Genel tebliğleri ile bazı Genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler aşağıda kısa özetlendi.

549 nolu VUK Genel tebliğ ile 527 nolu tebliğde değişiklikler yapılarak,

YN Pompa ÖKC ile pompa ünitesi arasındaki bağlantı doğrudan (YN Pompa ÖKC mühürlü bölümü içinde yer alan ABÜ üzerinden) olacak, ikisi arasında herhangi bir aparat, dönüştürücü veya benzeri bir cihaz bulunmaması gerekmekte idi. Yapılan ilave ile bundan böyle

YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi arasındaki iletişime ilişkin bağlantıların mühürleme işlemi Başkanlık ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacak.

550 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ile 509 nolu tebliğde değişiklikler yapılarak,

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine öteden beri faaliyette bulunanlar için 1.1.2024 tarihinden itibaren, 7.10.2023 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e fatura kullanma zorunluğu getirildi.

Ayrıca Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı Fatura düzenleme sınırına kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesine imkan sağlandı.

551 sıra nolu VUK Genel tebliği ile

1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (KDV açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorunda.

GİB, birinci fıkra kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bilgi verme zamanı ve dönemini ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkili.

Yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacak.

553 sıra nolu VUK Genel tebliği ile

Bilindiği üzere 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanların teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Teminat olarak 6183 sayılı Kanun gereği; para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ve gayrimenkuller verilebilmekteydi bu düzenleme ile birlikte bundan böyle sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de teminat olarak verilebilecek.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.