Sirkü 1793 – Bağışlama sayılan tasarruflar

6183 sayılı AATUHK nun 28/1 inci maddesi gereği

“Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlariyle, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar”

Kamu alacağının tahsiline imkan vermemek amacıyla yapılan tasarruf olarak kabul edilerek hükümsüz sayılmaktaydı.

Anayasa Mahkemesi 22/6/2023 tarih ve Esas No:2022/134, Karar No: 2023/116 sayılı kararı ile bu bent hükmünü,

 “Kamu alacağının korunmasının, aksi ispat edilebilir bir karineyle de mümkün olabilir. Bu yönde bir tercihin gerek mülkiyet hakkı gerekse hak arama özgürlüğü üzerinde daha hafif bir etki yaratacağı açıktır. Bu itibarla kuralın kamu alacağının korunması şeklindeki meşru amaç bakımından gerekli olmadığı söylenemez.”

Gerekçesiyle İptal edilmiştir. 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (16/6/2024) yürürlüğe girecektir.

———————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.