Sirkü 1780 – Kur Korumalı Mevduatta istisnaya devam

29 Temmuz 2022 3tarih ve 32263 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7408 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile,

30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edildi.

Başka bir ifade ile

Tüzel kişilerin 30/6/2023 tarihi itibarıyla mevcut olan yabancı paralarını kur korumalı hesaplarda değerlendirmeleri halinde bu hesaplardan elde edilen kazançları da kurumlar vergisi istisna olacak.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.