Sirkü 1757 – Türkiye-Avrupa Birliği Katılım öncesi Yardım Aracı (IPAIII) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması vergi istisnaları

24 Nisan 2023 tarih ve 32170 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım öncesi Yardım Aracı (IPAIII) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel tebliği ile AB’nin 2021-2027 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları kapsamında 17/10/2022 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının (IPA III) vergi istisnalarına ilişkin 28. Maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

söz konusu tebliğe GİB sitesinden ulaşabilirsiniz.

——————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur