Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulmasına İlişkin Duyuru

27 Mayıs 2022 Sirkü 1652

Bilindiği üzere, çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir. 

Ülke bazlı rapor kapsamındaki çok uluslu işletme grupları tarafından İdareye “ÜLKE BAZLI RAPORLAMA” yapılıp yapılmaması, her yıl Haziran ayı sonuna kadar, söz konusu bildirim formunun doldurularak İnternet Vergisi Dairesi üzerinden verilme zorunluluğunu değiştirmemektedir.

Söz konusu bildirim formunun doldurulması esnasında, çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlara İnternet Vergi Dairesi/ Ana Sayfa ve Duyurular bölümünden ulaşılabilir

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim formu) doldurulması esnasında çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar internet vergi Dairesinde aşağıdaki şekilde duyurulmuştur.

Bildirim formunun “Bölüm 1: Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan;

  • Nihai Ana İşletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
  • Vekil İşletme sütunu, nihai ana işletme adına tüm dünyada raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalıdır.
  • Nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda, vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.