Kurumlar Vergisi Beyanında dikkat edilecek konular

Hesap dönemi 01.01.2012-31.12.2012 olan kurumların 2012 yılı kurumlar vergisi beyannameleri, 25.04.2013 günü akşamına kadar verilebilecektir. Kurumlar vergisi beyan edilirken beyanname üzerinde Safi kurum kazancına başka bir deyişle kurumlar vergisine esas olacak matraha ulaşmak için bazı ilavelerin yapılması ve birtakım istisna ve indirimlerin bilanço karından düşülmesi gerekmektedir. Bu ilave ve düşümler belli bir sıralamaya tabidir. Bu […]

read more