Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesi

  6 Nisan 2021     Sirkü 1535   6 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ Ticaret Bakanlığınca 6 Nisan 2021 tarih ve 31446 sayılı resmi gazetede yayımlandı   Söz konusu tebliğ aşağıda özetlendi.   Pay senetlerinin bastırılması […]

read more