Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermaye – Belgelendirme (Rapor ve formlar)

13 Nisan 2023 Sirkü 1752 Kurumlar vergisi kanunun 13’üncü maddesi gereği, Kurumlar Vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu hükümden hareketle yapılan düzenlemeler 1 sıra nolu Transfer…