KDV de tevkifat ve SMİYB kullanma tespiti uygulamalarında değişiklik

1 Nisan 2023 Sirkü 1749 1 Nisan 2023 tarih ve 32150 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT değişiklik yapan 46 sıra numaralı Genel Tebliğ ile KDV de tevkifat, ve SMİYB kullanma tespiti uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir. Söz konusu tebliğin; Birinci maddesi gereği, KDVGUT (I/C-2.1.3.1) bölümü gereği bilindiği üzere mücbir sebep halinde…