İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim

1 Mart 2023 Sirkü 1743 1 Mart 2023 tarih ve 32119 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 21 nolu tebliğ ile 7420 ve 7421 sayılı kanunlarla Kurumlar Vergisi Kanunda yapılan düzenlemelere ilişkin değişiklikler açıklandı. Söz konusu tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlendi 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre…