Gayrimenkul satış kazancı istisnası

Kurumlar ve KDV Kanunda yer alan bu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bazı koşulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışında KDV hesaplanmayacağı gibi satıştan doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Ayrıca […]

read more