Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisna Uygulaması

15 Mart 2019     Sirkü 1344 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı resmi gazetede yayımlanan 306 sıra nolu gelir vergisi Genel Tebliği ile Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu tebliğ aşağıda özetlendi.  27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi  […]

read more