Defter tasdiki ve zamanı

12 Aralık      Sirkü 1323   Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin takip eden yılda kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 31 Aralık tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VUK ve TTK gereği mükelleflerin tutacakları defterler ve tasdik zorunluluğu ile tasdik zamanlarını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış […]

read more