Alınan  Avanslar ve fatura

15 Kasım 2018     Sirkü 1318   Avans, bir iş sonucu alınacak bedelden, önce istenen veya verilen paydır. Uygulamada gelecekte teslim edilecek mal veya yapılacak hizmetler için alınan avanslar karşılığında müşteri bazen avans makbuzu değil de, fatura istemektedir. Böyle bir durumda, avans makbuzu değil de, fatura verilmesinin yasal boyutları aşağıda özetlenmiştir. Vergi Usul Kanununun 229 ve […]

read more