İhracat bedellerin yurda getirilmesi

8 Kasım 2018     Sirkü 1317 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile 1 yıl (2019-32/53)  (4 Eylül 2019 kadar)  süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin […]

read more