e- belge uygulamasına geçiş süreleri

Author Archives: lcetincali

e- belge uygulamasına geçiş süreleri

22 Ekim 2019     SİRKÜ 1393   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel tebliği ile mükelleflerin e – belge (e-fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-gider pusulası, e-müstahsil makbuzu, e-bilet vb) uygulamalarına ait geçiş sürelerini gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır.    509 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞ HÜKÜMLERİ […]

read more

e- Defter

21 Ekim 2019     Sirkü 1392   19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; – e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ve bu mükelleflerimizin mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik […]

read more

Adres değişiklikleri , e tebligat

21 Ekim 2019     Sirkü 1391   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 510 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Tebliğ ile; – Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. – Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler […]

read more

e- Fatura, e- Arşiv, e- müstahsil makbuzu

21 Ekim 2019     Sirkü 1390   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ile; – e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. – e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve […]

read more

Meslek mensubun ölmesi halinde beyanname ve bildirimlerin verilme süresi

16 Ekim 2019     Sirkü 1389   VUK 340 ve muhtelif genel tebliğlerinde mükelleflerin, istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermelerine ilişkin düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte hâlihazırda birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler […]

read more

KDVUGT de değişiklik

15 Ekim 2019     Sirkü 1388 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı resmi gazetede yayımlanan 27 sıra nolu KDVGUT değişiklik yapan tebliğ ile 15.10.2019 tarihinden itibaren; – Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065 […]

read more

Vergi idaresince Yoklama yapılmayacak haller

11 Ekim 2019     Sirkü 1387   Bazı mükellef grupları için yapılan yoklama işlemlerinin mükellefin ibraz ettiği bilgi ve belgeler dışında farklı bir tespit yapılamadığı, yapılan bu yoklamaların işlem sürecini uzattığı ve bu durumun, vergi dairelerinde verimsizliğe sebep olması nedeniyle yoklamaların etkinliğinin artırılması 1- Nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların, Yerleşim yeri adresinde […]

read more

İthal edilen malın Gümrük ’de başkasına devri

10 Ekim 2019     – Sirkü 1386   Yurt içinde yerleşik firmalarca zaman zaman yurt dışından ithal edilen mallar çeşitli nedenlerle serbest dolaşıma sokulmadan gümrüklerde yurt içinde mukim başka firmalara satış yoluyla devredilebilmektedir. Bu gibi durumlarda vergisel açıdan neler yapılması gerektiği aşağıda yasal dayanaklarıyla birlikte açıklanmıştır. İthal edilerek gümrük de satışa konu mal, serbest dolaşıma […]

read more

Gecikme zammı oranı ve bazı avukatlık ücretlerinin KDV si

2 Ekim 2019     Sirkü 1385 02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1/7/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiştir. Öte yandan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık […]

read more

Eğitim, Sağlık ve Dini Tesis bağışlarına İlişkin İstisna

16 eylül 2019     Sirkü 1384 Sosyal sorumluluk sahibi gerçek kişi ve şirketler Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere; Okul, Sağlık tesisi, öğrenci yurdu, Çocuk yuvası, Yetiştirme yurdu, Huzurevi, Bakım ve rehabilitasyon merkezi, cami, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, Gibi birtakım sosyal tesisleri yapmakta ve bunları bağışlamaktadırlar. […]

read more