ÖTV ve KDV indirimine devam

2 Ocak 2019     Sirkü 1328

 

31.12.2018 tarihine kadar

  • Konut ve işyerlerinin Tapu işlemlerinde binde 15 olarak uygulanan tapu harcının
  • 150 m2 nin üstündeki konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) ve 287 sayılı karar eki listedeki mobilyalar için %8 olarak uygulanan KDV’nin,
  • 87.03 GTİP numarasında yer alan Binek otoları için uygulanan indirimli ÖTV’nin
  • ÖTV kanunun 4 sayılı listesinde yer alan mallar için “0” olarak uygulanan ÖTV’nin

31.03.2019 tarihine kadar uygulanmasına 30.12.2018 tarih ve 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile karar verilmiştir.


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

 

Sirküler No: